Lejrgårdens historie

Lejrgårdens historie går tilbage til 1930-erne, hvor man ønskede at opføre en lejr til det stadigt voksende arbejde i de kristne ungdomsorganisationer. Gårdejer Skov skænkede grunden, og der blev startet en indsamling til byggeriet. I 1940 kom byggeriet i gang, men man valgte at stoppe igen, da man frygtede tyskerne ville beslaglægge bygningen, hvis den blev færdig. Derfor blev der først indvielse af lejren i 1948. Siden da har lejren dannet ramme for søndagsskolelejre, DMS- lejre, ungdomslejre, -weekender og spejderture for tusindvis af børn og unge, ligesom mange skoler og børnehaver har været på koloni her.

Da det var Indre Mission, KFUM og KFUK og Det Danske Missionsselskab der gennemførte indsamlingen til bygningen, er det også disse tre foreninger, der i dag udpeger bestyrelsesmedlemmerne til den selvejende institution 'Lejrgården'.

Til forside